1.   LEKCIA

1.3. 2003 (18.00)

                                                                                                                         ( sobota ),  Žilina

 

Prosím o učebnú lekciu na tému, čo je pre duchovný pokrok najviac potrebné ?LÁSKA – rozvíjanie láskyMÚDROSŤ príde postupne. Kde je rozvinutá LÁSKAMÚDROSŤ, tam je ŠŤASTIE  samozrejmosťou.

 

Takže:    LÁSKA + MÚDROSŤ  =  ŠŤASTIE

 

 

Láska  Stvoriteľovi Prvotnému celému Stvorenstvu

Láska  sebe samému

Láska  blízkym

Láska  ku všetkým ľuďom

Láska  ku všetkému „živému“   -    zvieracej ríši

                -    rastlinnej ríši

                -    minerálnej ríši

Láska  ku zemi a Zemi

Láska  k našej Slnečnej sústave

Láska  k našej Galaxii

Láska  k celej našej Vesmírnej sústave

Láska  celému Stvoreniu

Láska  Stvoriteľovi samotnému a teda aj ku všetkému v ňom.

 

 

Ako mám lásku cítiť?


       Najlepšie ako predstavu Svetla, jasného, žiarivého, bieleho, podobne, ako Slnko v lete na pravé poludnie. Z toho Svetla zober čiastočku a vlož si ju do srdca alebo zober lúč, ktorý mentálne privedieš do svojho srdca, alebo to Svetlo nadýchni mentálne do svojho srdca. Potom sleduj ako sa rozširuje po celom tvojom fyzickom tele, rastie a lieči všetko, čo je potrebné vyliečiť a to až do bunečnej podstaty, štruktúry. Keď je už fyzické telo naplnené, Svetlo nechaj rásť ďalej, dookola a nechaj ho naďalej rozširovať, rozpínať sa a ty sa vo svojej predstave rozpínaj s ním, až do neho zaberieš celú Zem, Slnečnú sústavu, galaxiu, Vesmír, Sústavu vesmírov. Napokon sa spojíš s PrasvetlomPrapodstatou všetkého Bytia – so Svetlom Stvoriteľa.            

Tieto cvičenia sú na duchovné prečistenie. Ak budeš toto cvičenie robiť každý deň, tvoj pokrok (a to v každej oblasti tvojho Bytia) bude maximálny, teda najväčší, aký môžeš zniesť vo svojej terajšej podobe, energetickej potencii a svojom súčasnom vnímaní.

Už po mesiaci každodenného takéhoto cvičenia sa ti dostavia takmer (ľudsky povedané) zázraky. Však uvidíš sama. Len vlož do svojej predstavy čo najjasnejšie Svetlo a nechaj sa viesť. Pokroky prídu aj v oblasti intelektuálnej, všetko sa začne rozvíjať ako nádherný kvet prebudený zo spánku  a tento „kvet“ ti bude kvitnúť do úžasných tvarov, krás a podôb. Všetko, čo sa ti dnes zdá ťažké, ťažko prekonateľné alebo ťažko dosiahnuteľné sa vyslobodí zo svojich pút a naberie krásny ľahký let a hladký priebeh. Svetlo Lásky ťa bude liečiť, ochraňovať aj učiť. Svetlo Lásky vylieči všetky tvoje zastaralé neduhy, odstráni všetko to, čo vnímaš ako problém, pretože výchovné a vyučujúce nástroje tohto druhu už nebudú potrebné. Svetlo Lásky ťa bude chrániť pred „zablúdením“, či „zaspaním“ ako aj pred akýmikoľvek inými nástrahami.

 Z  čistej  LÁSKY  a  čistej  MÚDROSTI   vzniká   Š Ť A S T I E .

ŠŤASTIE   produkuje   L Á S K U ,   LÁSKA  vedie  k  M Ú D R O S T I . 

 

 

                                      L á s k o u 

 U-guru