2.   LEKCIA 

9. 3. 2003  (01.00)

                                                                                                                        ( nedeľa ),  Žilina


Myseľ


       „Až ovládneš svoju myseľ, až potom začneš so skutočným duchovným pokrokom – napredovaním“ !

 

                                                                                                               U-guru

                                                                  

                                                                          

 

 Využívaj  to,  čo ti je k dispozícii.

 Myseľ je dôležitý pomocník – najdôležitejší!

 


   =     rôzne informácie, impulzy ...        

       

                                                


Tvoja myseľ prijme alebo neprijme informáciu.

Ak prijme, tvaruješ ju ty svojou vôľou a svojimi doterajšími  poznatkami  uloženými  v „priečinkoch“. Svojou vôľou si volíš „kanál“ myšlienkový a teda aj informačný  alebo len impulzový (impulz tu znamená pocit, vnem;  informácia je  impulz nesúci informáciu).

 

 

 

                           L á s k o u  

U-guru