30.3.2003

(nedeľa), Žilina

4. LEKCIA


Zdravím ťa s láskou a božskou nehou ! Prečo láska ? Tvorba bez lásky nie je tvorbou, je to len vykonaná prázdna práca, ale tvorba to nie je. Tvorba vychádza z lásky, pretože prazákladom všetkého stvoreného je LÁSKA. Čo je láska ? Láska je vnútorná radosť, záujem; pri tvorbe je oboje. Je pomerne ťažké pre bytosť v tele uväznenú predstaviť si lásku, cvičiť predstavu lásky, lebo je zvyknutá rozoberať alebo aspoň rôzne vnímať svoje pocity k svojmu druhu, posudzovať. Ťažké je pre Vás vytvoriť si predstavu pocitu lásky. Pre začiatok je preto vhodná predstava Svetla a radosti. Predstava radosti, veľkej radosti bude jednoduchšia, ľahšia. Teda: Predstav si najjasnejšie Svetlo aké sa Ti len predstaviť dá a vlož do svojho srdca radosť. Radosť, radosť, radosť !  SVETLO + RADOSŤ !   Radosť vložená so záujmom do krásneho čistého jasného Svetla. A to je láska ! Koncentruj tieto predstavy a pocity do všetkého, čo chceš dosiahnuť. Miera dosiahnutia závisí priamo úmerne od miery koncentrácie. Predstava však nech je jasná a pocit pravý, čistý, nemiešaj do toho predstavy iné! Neskôr môžeš túto predstavu vložiť napr. do bublinky – korálku – kamienka, … a poslať niekomu  (napríklad keď mu/jej chceš niečo oznámiť na diaľku = je to určitá forma telepatie, prenosu informácie na diaľku).

 

              

                        S   L á s k o u

 

U – guru 

Veľmi dôležitá vec :   Napojenie

 


Pokiaľ sa napájaš myšlienkou, predstavou, obrazom, hudbou, atď. na vyššiu sféru, nič zlé sa ti nemôže prihodiť, nič zlé nemôže preniknúť do tvojho života. (A to aj napriek minulosti – to sa potom rieši inak). Zapamätaj si to – je to veľmi, veľmi dôležité ! Ak teda príde akýkoľvek negatívny vnem, nepracuj s ním, alebo aspoň obmedz čas na nevyhnutnú mieru. Buď pánom svojich myšlienok každú chvíľu svojho života, zlé ihneď transformuj na dobré (ak sa dá), ak to nejde, viď v tom poučenie, či pre seba alebo pre iných.

Pre správny duchovný rozvoj je potrebné vedome pristupovať ku každému okamihu svojho života. Uvedomovať si všetko (dobré aj zlé), ale pracovať (vracať sa  k udalosti, analyzovať ju) len s tým dobrým, chyby si uvedomuj, ale už sa k nim nevracaj, len ak treba niečo vyriešiť, vyrieš čo najkratšou a najvhodnejšou cestou (alebo o ňu popros, ak si nevieš rady hneď).

 


 

 

                            S   L á s k o u

 

 

U-guru