5.lekcia:

5.4.2003, od 21.24 hod

( sobota ), Žilina


Áno, všetko je v jednote, všetko je v harmónii. Všetko je jeden Celok a všetko je obsahom tohoto Celku. Takže aj ty i ja sme jedno - jeden celok. Čiastočky tohoto Celku sa chápu oddelené len zo svojho pohľadu a úrovne vnímania. Čím je úroveň vnímania nižšia, tým je väčšia „oddelenosť“, tým sa  tá - ktorá  čiastočka zo svojho pohľadu vníma samostatnejšia. Je to však zaujímavé a dôležité pre prežitok Celku.

 

Všetko je v pohybe. Úplne všetko, jedno v druhom. Celý Vesmír je neustály kolobeh života, zmien a premien, cez a za prítomnosti energií a tiež ich vzájomnej premeny a vzájomného pôsobenia. Aj na pohľad statické je vo víre kolobehu a premeny. Celok je plný pohybu a rozmanitosti. Nie sú dve čiastočky identicky rovnaké, i keď sa niekedy zdajú byť. Vo svojej štruktúre, poslaní, vnímaní, funkcii, či v inom parametri diania sú rozdiely. Nemalo by vo Vesmíre účel, aby boli dve jeho súčasti (čiastočky) rovnaké. K čomu by to bolo ? Všetko má predsa svoj účel, svoj význam, svoje opodstatnenie jestvovania v tomto kolobehu a pohybe. Aj deje na pohľad rovnaké nie sú identické, i keď tak niekedy hrubým - povrchným pohľadom vyzerajú. Všetko je v súskladbe časov  =  vrstvenie energie v pohybe, kde všetko so všetkým súvisí, nič sa nedeje  náhodne, či chybne.

 

                                 L á s k o uU-guru