Vznešený Svetelný Majster ADONIS

ADONIS je Vznešená a Nádherná Bytosť. Bol Vywamusovym ako aj Sanat Kumarovym (náš planetárny Logos) Učiteľom. Bol to Adonis kto na Venuši založil Školu pre trénovanie Planetárnych Logov.
V tom čo robí je považovaný za Najlepšieho vo Vesmíre.

Je Predstaviteľom Duchovného Centra Vesmíru. Je Strážcom Kristovho Svetla každej Duše vo Vesmíre. Túto Pozíciu zastáva od začiatku existencie Zeme, čo je minimálne 18,5 milióna rokov a v skutočnosti ešte oveľa dlhšie.

Kedysi prežil veľmi mnoho životov vo fyzickej úrovni iných Vesmírov. Prežil 2 600 životov na jednej planéte. V určitom štádiu svojho Vývoja sa stal Vodcom veľkej skupiny, ktorá Duchovne podporovala Evolúciu tejto planéty.
S Jeho Pomocou sa Každá Bytosť na tejto planéte naučila smerovať k Duchovnému Cieľu (Plánu). Práve z tejto planéty prišiel Adonis do nášho Vesmíru a galaxie a prijal Vysokú pozíciu Predstaviteľa Duchovného Centra Vesmíru.

Po mnoho vekov spolupracuje s Pánom Maitreyom (Kristom) a prináša ideál LÁSKY a MÚDROSTI na planétu Zem. Naladením sa na Adonisa, sa nám ponúka galaktická perspektíva pred tou pozemskou.

Ako priemerne nevyvinutí ľudia, nemôžeme vidieť za sebectvo nášho negatívneho ega. Ako postupujeme, začíname vidieť Ľudstvo ako Jeden Celok alebo Zem ako Jeden Celok. Potom si však uvedomíme, že aj to je obmedzujúce, pretože sme súčasťou Slnečnej Sústavy ako Celku. Avšak, ako sa ďalej vyvíjame, spoznávame, že naše skupinové (kolektívne) Vedomie je v skutočnosti galaktickým. Ako postupujeme ešte ďalej, vidíme, že sme súčasťou Vesmíru ako Celku ...

Toto je rozšírením perspektívy, ktorú nám Adonis môže sprostredkovať. Nepracujeme len pre Zem: V skutočnosti pracujeme pre celú galaxiu. Pracovať len pre Zem by bolo sebecké. Po pravde, sami sme Tvorcami pracujúcimi pre Vesmírny Cieľ, nie len pre Cieľ orientovaný na Zem, či dokonca len na seba ...

Požiadajte Adonisa o Pomoc, pretože sme v dnešnej dobe veľmi vďační za to, že nám je takto k dispozícií ...

*           *           *

Prevzaté z originálu na: www.iamuniversity.org

ADONIS je najväčším expertom pre trénovanie planetárnych Logov aký kedy vôbec bol !
Táto ohromná Bytosť vyučuje na malej fyzickej planéte – Venuši, ale Jeho Vedomie je skutočne na Kozmickej Úrovni.
Je Predstaviteľom „Duchovného Centra Vesmíru“ ...
Má skutočný Záujem o každého a o všetko, zaujímajú ho všetky názory.

Jeho teória je:
„Ak porozumieš svojmu životu a dokážeš ho prežiť na fyzickej úrovni, potom to dokážeš kdekoľvek vo Vesmíre !“

Hoci má táto Úžasná Bytosť veľmi veľa mien, na Zemi chce byť známy pod menom A D O N I S ...

*           *           *

Podľa knihy Janet McClure: „The story of SANAT KUMARA – Training a Planetary Logos“