Vo Svetle LáskyOtázka pre Adonisa, Kozmického Majstra, člena Planetárnej Rady našej Slnečnej sústavy:

Povedz mi, prosím, o Tvojom terajšom domove.


Láska moja milovaná
je tu všade krása.
Radosť, Mier a Harmónia,
všade vonia Láska.


Svetlo Lásky rozdávame
po celom Vesmíre,
čím viac ho rozdáme,
tým viac ho k nám príde.


Srdcia máme otvorené
pre všetky bytosti,
medzi všetky dimenzie
postavíme mosty.


Z jagavého Svetla Lásky
Zlaté nite upletieme,
Pečať Šťastia všetkým svetom
na znak Mieru vyšijeme.


Láska moja milovaná
máme to tu krásne,
každá bytosť, čo tu žije
nad tou Krásou žasne!


Od radosti srdce tančí,
šťastia máme nadostač,
z toho šťastia do Vesmíru
žme stále rozdávať.


A Stvoriteľova Tvorba má
stále nový šat.
Prenádherné Svetlo Lásky
nedáme si vziať !


L á s k a = žezlo kraľovania,
Svetlo je náš "štít".
S Radosťou tu zasievame
semienka Múdrosti.


Nádherné je Žitie v Pravde !
Stovky zlatých brán
otvárajú sa nám denne
kľúčom Lásky dokorán.


Lebo LÁSKA je kráľovná,
je to veľmi mocný kľúč !
Všetky zlaté brány sveta
nám pomôže odomknúť !


Noc i deň sa zlieva v jase
do zlatistých rán,
svietia Slniečka našich sŕdc
do všetkých Bytia strán.


Nikoho z nás nezaujíma,
kde a čoho najviac vziať.
Staráme sa najmä o to,
KDE a KOMU
D A Ť !Netreba nám majetok
ani drahý šat.
Nemusíme v "potu tváre"
"ťažké prachy" zarábať.
Účel našej práce je tu
v Pravých svetoch iný;
"spiacim bratom" pomáhame
odstraňovať chyby.


Skúmame i pomáhame
podľa svojich schopností,
podľa vôle slobodnej a
najlepších možností.


Každý robí, čo ho baví
z Lásky a z Radosti,
žiadne medze nekladieme
našej Tvorivosti.


Nehľadíme, kto dal menej
či kto viacej má,
okrem Zdroja Najvyššieho
žiadnej vlády
n e t r e b a .


U nás nie sú žiadne súdy,
veď načo by boli ?
Každý predsa koná len z tej
najčistejšej vôli.Niet tu veľkých vzdialeností
odvšadiaľ všade je "blízko".
Pre nás je dostupné kaž
vo Vesmíre miesto.


Rozdávame Radosť, Lásku,
Svetla plný džbán.
Nikto nie je u nás sluhom,
nikto nie je pán !


Čím viac rozdáš darov L á s k y ,
M ú d r o s ť,
R a d o s ť   s l a d k ú ,

získavaš od Stvoriteľa
cestu žitia hladkú.


Je tu Svetlo žiarivé,
všade farieb jas,
z Lásky, Krásy, Múdrosti
kvitne  R a d o s ť  v nás.


Nádherné sú prenádherné
naše Pravé svety !
Žiaria v pestrých farbách krásy
Svetlá Lásky - kvety.Farby Lásky dookola
hudbou Svetla sfarbené,
Láska moja, to sú skvosty,
perly Šťastím zdobené !


Každá bytosťže získať
tento šťastia D A R,
len rozhodnúť sama musí
striasť sa všetkých chmár!


Stačí L á s k u v mysli živiť
= Stvoriteľov D A R,
ktorý všetkým bytostiam
"do venčeka" dal.


Áno, stačí Lásku živiť,
konať I B A "fér",
veď kažčerpá energiu
žitia práve z nej !


Keď je Láska v mysli čistá,
čisté sú aj skutky,
dľa toho si bytosť tvorí
"Mapu svojej budúcnosti".
A ak chce s tými atribútmi
prekrásnymi žiť
nesmie v spleti možností
svojej voľby zablúdiť.


To najlepšie z najlepšieho
všetkým tvorom priať,
mať v sebe tú predstavu
čo najlepším sa stať.


Do myšlienok vložiť svojich
tú najkrajšiu predstavu
a v nej pevne uveriť, že :
"Prekážky sa zdolajú !"


A hovorí tak pravdivo
jedna z múdrych rád :
" ČO ZASEJEŠ,
TO BUDEŠ AJ ŽAŤ ! "


Ten kto správne pochopí
Princíp Bytia základný,
bude konať v súlade
s KOZMICKÝMI ZÁKONMI.
Mnohí vzácni Majstri Princíp
Bytia vysvetlili,
aby ľudia Zeme správne
život i smrť pochopili.


Napriek tomu ešte stále,
vládne mylná mienka,
že život je spleť náhod,
len chaosu zbierka.


Je neľahké pozemšťanom
Múdrosti rozdávať,
keď rozhodnú sa z vlastnej vôle
Svetlu múry stavať.


Keď "odíde" človek, myslia,
že umrel, viac nežije.
Nevedia, že je to prechod
len do inej dimenzie.


Preto, Láska moja milá,
splň si dávny sen :
Zobuď ľudí v egu spiacich
na planéte Z E M !
Preto hovor ľuďom všade
s Láskou "o čo ide"
a každý kto má srdce čisté
ľahko na to príde.


Ak by ľudia počúvali
srdca svojho reč,
všetky strasti, či bolesti by
boli razom preč !


Veď  n a č o  smútok ?
N a č o   slzy ?
N a č o   svár a zlosť,
keď bol každý stvorený
pre L á s k u
a pre R a d o s ť ? !Je tiež čírou ilúziou,
tohto sveta klam,
že človek je smrteľ
a že je tu s á m !


Netreba sa modliť, klaňať,
to nie je potreba.
Viac než prázdne modlitby
pomôže dôvera !Dôvera v to najlepšie,
čo práve môže prísť
Takou Cestou životom
že každá bytosť ísť !


Myšlienka je silnou "zbraňou",
má velikú moc,
vie rozpustiť v lúčoch Slnka
každú temnú noc.

(=znamená rozpustiť problémy, pozn. kontaktérky=)


Je to mocná energia,
priamo "nástroj vôle",
každý sa ňou rozhoduje,
či "hore" a  či "dole".


Ňou možno získať krídla mocné,
letieť ako vták,
veď vieš, že N I Č v Stvorení sa
nedeje " l e n   t a k " …


A ľa je dôležitá !
Tou získavaš moc,
ktorou rastie Svetlo v Tebe
a nedopustí "noc".
Poznáme ten hlavný Princíp
akým tvorí Pán,
že v celučičkom Vesmíre
N I K T O   n i e   j e   s á m !!!


Tak to "riadi" Stvoriteľ náš -
- Celej Tvorby Z D R O J .


O N    j e :

L Á S K A ,
M Ú D R O S Ť   V E Č N Á
V Ž D Y   B U D E   A   B O L   !!!
S Láskou,

             v Láske,

                         pre Lásku,

PS :
Túto báseň, Láska moja,
darujem ti z Lásky.
Šír ju ďalej nech sa stratia
z planéty Zem "vrásky".

(=zn. problémy, pozn. kontaktérky=)


Táto báseň nesie Svetlo
na krídlach Radosti,
každý smútok, každú starosť
pomáha rozpustiť.


Vkladám do nej kódy Lásky,
Šťastia a Múdrosti,

nech si každý uvedomí :


" To sú pravé C N O S T I ! "
Pozn.: Básnička vo Worde - TU >>


( sprievodná hudba: Bard dance, Enya )