Jednota vyznania

 

"Je len jediné náboženstvo - náboženstvo Lásky.
Je len jediná spolo
čenská kasta - kasta Ľudstva.
Je len jediný jazyk - jazyk
Srdca.
Je len jediný Boh a Ten je prítomný
VŠADE ."

 

 

Sathya Sai Baba