Lao-c :

Najväčšou silou je Láska


Povinnosť bez Lásky činí mrzutým,
zodpovednosť bez Lásky činí bezohľadným,
spravodlivosť bez Lásky činí tvrdým,
pravda bez Lásky činí kritickým,

výchova bez Lásky činí rozporuplným,
chytrosť bez Lásky činí vychytralým,
láskavosť bez Lásky činí pokryteckým,
poriadok bez Lásky činí malicherným,
znalosť bez Lásky činí neústupným,

česť bez Lásky činí pyšným,
moc bez Lásky činí násilníckym,
vlastníctvo bez Lásky činí lakomým,
viera v čokoľvek bez Lásky činí fanatickým.

Beda tím, ktorí v Láske šetria.
Oni ponesú vinu na tom,
ak svet nakoniec zahynie sebaotravou.


K čomu a prečo žiť, ak nemáš milovať ?