Ži a vnímaj cez  LÁSKU  každý okamih svojho BYTIA :

Cíť  LÁSKU,
mysli v  LÁSKE,
pozeraj s  LÁSKOU,
počúvaj cez  LÁSKU,
spievaj  LÁSKU,
hovor  LÁSKU,
pi  LÁSKU,
dýchaj  LÁSKU,
snívaj  LÁSKU,
kráčaj v  LÁSKE,
konaj s LÁSKOU,

prijímaj i rozdávaj  LÁSKU


BUĎ  LÁSKA !