Zem Lásky a Šťastia

Deti SVETLA LÁSKYDeti SVETLA LÁSKY


Meditácia Lásky pre planétu Zem (č.1)“Nech toto Svetlo Najčistejšej Lásky objíme túto “krásavicu” v náručí Lásky
vo všetkých jej najnádhernejších spektrách:
MIERU, HARMÓNIE, POROZUMENIA, POKORY, SÚCITU, RADOSTI, BLAŽENOSTI, …
a nech všetky bytosti, ktorým je domovom a živiteľkou príjmu do svojich sŕdc
podľa svojich možností, schopností a svojho rozhodnutia zo slobodnej vôle.
Nech ŠŤASTNÉ sú všetky bytosti v súlade so Zákonmi Stvoriteľa Najvyššieho – Stvoriteľa Lásky v M
údrosti, Múdrosti cez Lásku.

Sme stvorení z prenádhernej Esencie Lásky cez Najvyššiu Múdrosť
v Radosti a Blaženosťou naplnenej Tvorbe Najvyššieho – Prameňa Lásky.

Nech teda táto Láska sprevádza všetky bytosti v ňom / z neho zrodené a naplní ich
Čistým Božským Šťastím a Úctou k celej Božej Tvorbe, k Jednote i jednotlivosti v nej obsiahnutej.

BUĎ Čistá Láska, VŽDY, VŠADE, v KAŽDOM a vo VŠETKOM !


LÁSKA a OCHRANA pre planétu Zem