CVIČENIE – OČI :


Zrak je veľmi dôležitý v živote človeka, preto je potrebné si ho chrániť a snažiť sa o jeho zlepšenie aj pravidelným cvičením.

Doporučený cvik:


1/ Posaď sa do pohodlnej pozície.

2/ Zatvor oči, uvoľni svoju myseľ, čas a priestor na chvíľu prestaň vnímať.

3/ Svoju pozornosť zameraj na bod medzi očami a na chvíľu sa naň koncentruj.

4/ Očami začni opisovať ležatú osmičku tak, že začínaš v bode medzi očami, najprv nahor a doprava, urob maximálny oblúk, avšak len do tej miery, do akej ti je to príjemné. Nič sa nerobí násilne, všetko v pohode a koncentrovane. Pokračuj potom v opisovaní ležatej osmičky zdola nahor a doľava. Takých osmičiek urob aspoň 5, potom fixuj vnútorný pohľad v bode medzi očami.

5/ Pootvor oči, opíš ležatú osmičku aspoň päť krát s pootvorenými očami, potom s očami otvorenými a nakoniec nosom tak, že pozeráš na jeho špičku. Cvičenie ukončíš striedavým pohľadom do diaľky a do blízka.