Odkazy na ďalšie zaujímavé stránky:Aeoliah - vizionarista. Na tejto stránke nájdete množstvo krásnych obrázkov a je tu aj anjelska hudba, ktorá vás naladí do vyšších sfér vedomia.
(stránka je v angličtine)


Benjamin Creme - pripravuje ľudí na príchod Krista (na Východe nazývaný Maitreya) prostredníctvom prednášok, a taktiež mnohých Posolstiev... Jedná sa o Učenie Nanebovzatých Majstrov (medzi ktorých patrí aj Kristus). Sú to Bytosti, ktoré sú na omnoho vyššom Duchovnom stupni než je momentálne ľudstvo - sú teda právom našimi staršími Bratmi, ktorí nám pomáhajú zdokonaľovať sa a zveľaďovať náš charakter...
Originálna stránka je v anglickom jazyku.

Celeste Korsholm - vizionaristka, autorka mnohých zaujímavých obrázkov: Archanjelov (Michael, Raphael, Gabriel, Uriel), Členov Planetárnej Rady Vyšších svetov a ďalších, ako aj niekoľkých poviedok.
(stránka je v angličtine)
Diamantová voda - je veľkým darom pre nás všetkých a pre celú našu planétu. Čím viac ľudí ju bude používať a rozširovať ďalej, tým rýchlejšie bude prebiehať Očista planéty Zem a jej obyvateľov. Každý človek, ktorý s Diamantovou vodou pracuje, preukazuje neoceniteľnú službu prí Vzostupe našej planéty.


Daniel Holeman - vizionarista. Zaujímavá stránka, veľmi dobre graficky spracovaná, s množstvom krásnych obrázkov.
(stránka je v angličtine)


DNI DOBRA - VEĽMI DOLEŽITÁ CELOSVETOVÁ UDALOSŤ, ktorej nosnou Myšlienkou je ZMENIŤ SVET na Lepší, Krajší, Hodnotnejší a to tým, že sa VŠETCI ľudia sveta spoja v JEDEN čas a zamerajú sa na tie NAJVYŠŠIE HODNOTY a NAJVYŠŠIE DOBRO aké si len dokážu predstaviť; každý podľa svojho vnímania, cítenia, vôle a orientácie - spôsobom aký im je najbližší a najvhodnejší... (stránka je v angličtine)

František Bardon - jeden z najväčších zasvätencov žijúcich na Zemi. Napísal tri veľké diela. Jeho žiaci ich podrobnejšie vysvetlili pre lepšie porozumenie. Originál webovej stránky je v angličtine.

V češtine - TU >>         Bardonovi žiaci - TU >>

Autor kníh Hovory s Bohem - človek, ktorý sa kontaktoval s Bohom a zapísal tento "rozhovor" do kníh. Tieto knihy pojednávajú o rôznych zaujímavých a pritom každodenných otázkach...V priebehu týchto "rozhovorov" pochopil, že každý človek sa môže skontaktovať s Bohom a "rozprávať sa s Ním".

Albert Ignatenko - autor Duchovného smeru KOZMOHUMANIZMUS. Prezident Akadémie, grand-doktor filozofie, doktor biologických a energo-informačných vied, laureát ocenenia M. Lomonosova v oblasti vedy a vzdelávania.
Najaktuálnejšie informácie psycho-informačných technológií v praxi, ocenených na medzinárodných salónoch vynálezov."To, čo nás vyživuje, nie sú v našom systéme prebiehajúce chemické reakcie látok, ktoré sú obsiahnuté v jedle, ale je to vnútorná Prítomnosť Inteligencie, ktorá je nanajvyš múdra a nanajvyš milujúca. Pokiaľ s Ňou splynieme, nasýti nás, nech trpíme akýmkoľvek hladom."
Jasmuheen (autorka kníh: "Strava Bohov" a "Božská výživa")


Sathya Sai Baba - Kozmický Avatár žijúci a pôsobiaci v Indii.
Je považovaný za inkarnáciu Šivu a Šakti v jednej osobe.
Originálna stránka je v anglickom jazyku.
Stránka v českom jazyku - TU >>

Vzestup (stránka popisujúca vlastný vzostup po duchovnej špirále vedomia)
Autor: Karen Dänrich a Thomas Weber nám v spolupráci s Vyššou Hierarchiou odkrývajú poznanie, ktoré je veľmi dôležité pre náš Duchovný VZOSTUP.

WingMakers   (stránka v angličtine)
WingMakers (CZ)  Pozn.: Umenie - filozofia, metafyzika, obrazy, poézia a hudba od mimozemských Bytostí Vyššieho Vedomia (Centrálna Rasa nášho Vesmíru). * Veľmi dôležitý materiál ! *
Cez štúdium týchto transcendentálnych materiálov sa môže bytosť povzniesť k omnoho vyššiemu vedomiu a lepšie tak pochopiť Prvotného Stvoriteľa a jeho Tvorbu v Láske a cez Lásku.

What the bleep - "Čo vlastne vieme !?". Film o Zmysle Života prostredníctvom kvantovej fyziky. Rozhovory s vedcami, ktorí vysvetľujú prepojenie Duchovných Zákonov s najnovším poznaním dnešnej vedy...
Stránka je v anglickom jazyku.Swami Maheshwaránanda je autorom systému Yoga in daily life, ktorý je vhodný ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých. Zastúpenie má po celom svete.
Najbližšie jogové centrum sa nachádza v Střílkach, na Morave, v blízkosti Uh.Hradišťa. Viac informácií nájdete na českých stránkach: Jóga v denním životě
KONTAKT :

e-mail :
vosvetlelasky@vosvetlelasky.sk