" ODPÚŠŤAM všetkým bytostiam i udalostiam,
ktoré mi kedy priamo, či nepriamo ublížili
a PROSÍM O ODPUSTENIE všetky bytosti,
ktorým som ja
kedy vedome, či nevedome ublížil/a
alebo sa mojim zavinením spustili udalosti,
ktoré im ublížili.

ODPÚŠŤAM aj SÁM/SAMA SEBE VŠETKO A ÚPLNE !

Ďakujem ! "