Kruh Svetla Vesmírnych Bytostí


Prianie od Adonisa:
(Adonisovo prianie prevedené
do 1. osoby jednotného čísla)
Presvetlenie dňa a naladenie do
LÁSKY, MÚDROSTI, ŠŤASTIA, MIERU,
KRÁSY, RADOSTI, POHODY a HARMÓNIE …


"Každý deň je pre mňa nádherným - prenádherným drahokamom,
prinášajúci mi NAJLEPŠIE z NAJLEPŠIEHO,
NAJKRAJŠIE z NAJKRAJŠIEHO,
NAJLÁSKYPLNEJŠIE z NAJLÁSKYPLNEJŠIEHO.

Každý môj nasledujúci deň je lepší, krajší, láskyplnejší
než deň predchádzajúci.
Prináša mi Lásku a Múdrosť
cez Radosť = Šťastie najvyššie
mi možné dosiahnuteľné
,
čisté a prenádherné.

Rozdávam ho spolu so všetkými prekrásnymi atribútmi
Lásky a Múdrosti
do svojho blízkeho i ďalekého okolia
a čím ich viac rozdávam, tým viac ich mám,
aby som mohol/a rozdávať ešte viac a ešte ďalej …


Ďakujem
Stvoriteľovi Najvyššiemu
nášmu milovanému,
Stvoriteľovi LÁSKY a MÚDROSTI v Radosti najvyššej,
najnádhernejšej a najčistejšej tvoriacemu,
za všetky skvostné dary
každého jedného môjho dňa."ĎAKUJEM !    ĎAKUJEM !    ĎAKUJEM !Kvet Šťastia pre každého
( sprievodná hudba: Sanat Kumara´s keynote, Finlandia - SYBELIUS )