ČO JE ŠŤASTIE ?

ŠŤASTIE je LÁSKA ku všetkým bytostiam Vesmíru.
BOH sám je LÁSKA.
Cítiť LÁSKU vo svojom srdci znamená
cítiť vo svojom srdci BOHA.

ŠŤASTIE je KRÁSA.
BOH stvoril KRÁSU.
Vidieť krásu na vlastné oči
znamená vidieť na vlastné oči BOHA.

ŠŤASIE je MÚDROSŤ.
BOH sám je MÚDROSŤ.
Získať MÚDROSŤ znamená
byť za jedno s BOHOM.
(= zjednotiť sa s Ním)

ŠŤASTIE je RADOSŤ v srdci
a MIER v duši.
Mať oba tieto klenoty znamená
BYŤ ŠŤASTNÝ.

Boh je ŠŤASTIE.
Byť ŠŤASTNÝ znamená byť vedomou súčasťou BOHA !AUM, SHANTI, SHANTI, SHANTI !