TEST
(podľa Doreen Virtue, Ph.D. - autorky knihy „Earth Angels“)
Si „pozemský anjel“?
Ak áno, aký typ?Odpovede ÁNO/NIE si zapisuj okamžite po prečítaní bez dlhého premýšľania, analyzovania, či opravovania.


1)
Veľmi ľahko priberám na váhe.

Práve v tomto období vážim viac, než inokedy.

Trpím nadváhou.

2)
Moji bývalí/terajší partneri
sú narkomani alebo alkoholici.

3)
Málokedy poruším nejaké pravidlo.

4)
Robí mi problém povedať „nie“

5)
Farbím si vlasy.

Odfarbujem si vlasy.

Zosvetľujem si vlasy.

6)
Radšej pomáham jednotlivcom,
než skupinám.

7)
Mám radšej zvieratá a rastliny, než ľudí.

8)
Mám keltské korene.

Svojím vzhľadom pôsobím, že mám keltské korene
(moje vlasy majú načervenalý nádych, mám pehy, zdravo červenú pleť).

9)
Mám rád/-a kanadské žarty.

1O)
Rád/-a druhých podpichujem a robím im (v zdravej miere) naschvály.
Mám uličnícky pohľad.

11)
Som naprosto nezávislý/-á.
Neznášam akékoľvek pravidlá a nerád/-a sa podriaďujem autoritám.

12)
Po finančnej stránke sa buď kúpem v peniazoch alebo trpím hladom, nič medzi tým.

13)
Som nerád/-a stredobodom pozornosti a na spoločenských akciách stojím väčšinou stranou.

14)
Vždy som veril/-a v mimozemské civilizácie a UFO a zaujímam sa o ne.

15)
Mám nutkavú potrebu byť voči druhým ohľaduplný/-á bez ohľadu na to, či to oceňujú.

16)
Praktikujem reiki alebo iné formy energetického uzdravovania.

17)
Moje životné poslanie je pre mňa oveľa dôležitejšie, než sa oženiť/vydať a založiť si rodinu.

18)
Moc rád/-a by som zase odišiel/-a Domov, pretože viem, že Zem nie je mojim domovom.

19)
Mám za sebou ťažkú autonehodu alebo inú skúsenosť, vďaka ktorej som sa ocitol/-a na hranici medzi životom a smrťou.

2O)
V minulosti som bol/-a tak zúfalý/-á, že som vážne uvažoval/-a o samovražde.

Mám za sebou pokus o samovraždu.

21)
Zmenil/-a som svoje krsné meno.

Intenzívne sa zaoberám myšlienkou, že si zmením krsné meno.

22)
Moji priatelia a rodina mi hovoria: „Si iný/-á než predtým.
Niečo sa s Tebou stalo. Si ako vymenený/-á.“

23)
Urobil/-a som alebo práve robím drastické zmeny v mnohých oblastiach svojho života naraz (zmena bydliska, profesie, rozvod,…).

24)
Mám hlboké duchovné vedomosti, ktoré som nezískal/-a ani čítaním ani prostredníctvom učiteľov.

25)
Napriek tomu, že viem, že sa od ostatných líšim, s ľuďmi vychádzam dobre a som v ich spoločnosti rád/-a.

26)
Som si vedomý/-á, že mám magické schopnosti, ktoré doposiaľ nevyužívam.

27)
Spomínam si na svoje minulé životy.

Zaujímam sa o starú Atlantídu a dobu kráľa Artuša.

28)
Som presvedčený/-á, že som bol/-a upálený/-á alebo iným spôsobom popravený/-á pri hone na čarodejnice v dobe inkvizície.

29)
Zaoberám sa tarotovými kartami alebo astrológiou.

3O)
Priťahujú ma prírodné náboženstvá, ako je šamanizmus, wicca, rituály pri novoluní a splne a podobne.

Vyhodnotenie:


Počet kladných odpovedí určuje, do ktorej kategórie duchovných bytostí patríš.
Svoje „ÁNO“ počítaj oddelene, vždy po šiestich otázkach.1.    kategória (1. - 6. otázka):
4-krát a viackrát kladná odpoveď:
Si pravdepodobne vteleným anjelom.
(Čím vyšší počet kladných odpovedí, tým vyššia pravdepodobnosť.)


2.   kategória (7. - 12. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou elementárnou bytosťou.


3.    kategória (13. - 18. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou vesmírnou bytosťou.


4.    kategória (19. - 24. otázka):
Si pravdepodobne novou dušou.


5.    kategória (25. - 3O. otázka):
Si pravdepodobne vteleným zasvätencom.


Ak z Tvojich odpovedí nevyplýva jasne jediná kategória, môžeš byť dušou hľadajúcou (ktorá sa vzdala príslušnosti k jednej duchovnej skupine a nestotožnila sa ešte plne s novou) alebo „skokanom“ (pohybuje sa medzi jednotlivými duchovnými kategóriami).Viac sa dočítate v milej knižke "POZEMŠTÍ ANDĚLÉ" - sprievodcovi kategóriami Duchovných Bytostí - od psychoterapeutky Doreen Virtue, Ph.D. (v originále "Earth Angels") a na jej internetovej stránke