TEST :
Si pozemským anjelom ?

Tento test je pre tých, ktorí cítia, že sú iní, než je väčšina pozemšťanov.
Ide o mierumilovné, láskyplné bytosti, pre ktorých je čistá LÁSKA ku všetkému živému Podstatou celého Bytia.

Viac sa dočítate v milej knižke "POZEMŠTÍ ANDĚLÉ" od psychoterapeutky Doreen Virtue, Ph.D.
(v originále "Earth Angels") a na jej internetovej stránke