Transmise = meditace pro Nový věk   


TRANSMISE - Meditace pro Nový Věk: Benjamin Creme

        Nebyli bychom lidskými bytostmi, kdybychom, ať již vědomě či nevědomě, nevysílali nebo nepřenášeli energie. Jestliže by lidské království bylo z nějakého důvodu z planety odstraněno, všechny nižší říše - zvířecí, rostlinná a i minerální - by mohly dokonce i zahynout. Nadále by nemohly přijímat svůj příděl energie ze Slunce v té potenci, kterou v současnosti vstřebávají.

        Říše rostlin vyrostla z minerální, jež je tou nejspodnější, nejzákladnější a také nejvíce netečnou. Z rostlinné říše pochází zvířecí království a z něho pak království lidské. Za svá fyzická těla vděčíme říši zvířat. Z lidského království, ať to již lidstvo ví nebo ne, vyrostla a pořád roste duševní říše. Jedná se o Duševní království, které se v křesťanské terminologii nazývá Božím královstvím. Boží království tvoří Mistři moudrosti a zasvěcenci, což jsou lidé, kteří nás ve vývoji předešli. A pokud jde o Mistry, ti dokonce ukončili svou pozemskou evoluční zkušenost a nyní slouží plánu vývoje království lidského i podlidských. Jsou správci všech sil vstupujících na planetu Zemi. Mistři s těmito energiemi pracují; dokonce je vědeckým způsobem vyvažují a rozesílají do světa, aby napomohli lidskému vývoji. Tyto energie jsou různého druhu, mnoha kvalit a mají i jména - Vůle, Láska...

        Kristus přišel do Palestiny, aby nám zjevil lásku. Aby nám ukázal, že láska je Boží přirozeností. Jsa lidskou bytostí, jako první projevil dokonalou lásku. Za dva tisíce let jsme nebyli schopni přisvojit si tuto kvalitu, i když mnozí v sobě individuálně Lásku uskutečnili a stali se učedníky, zasvěcenci a někdy i Mistry moudrosti.

        Příslib nadcházejícího věku Vodnáře spočívá v tom, že poprvé v historické době se lidstvo sjednotí. Projeví tak lásku, jež je vyjádřením svornosti. Na fyzické úrovni se zobrazí vnitřní jednota lidstva a skutečnost, že lidstvo tvoří celek. Jsme individualizované součástí velké Nadduše. Je dokonalá a zrcadlí to, co nazýváme Bohem té reality, v níž žijeme, pohybujeme se a máme své bytí.

        Smysl a účel lidské vývojové existence je následující: rozvinout schopnost projevovat kvality duše na fyzické úrovni a takto produchovnit hmotu. Meditace (dle svého druhu) poskytuje více či méně vědecké prostředky pro kontakt a postupné sjednocování osobností s duší. Když máme příležitost stanout tváří v tvář takovému člověku, vnímáme, že vyzařuje smysl a účel. Například to mohou být výjimečně tvořiví umělci, vědci, politici anebo pedagogové. Tyto osoby jsou zřetelně pod vládou síly, která je zcela odlišná od běžného standardu. Je to energie duše, která z nich prýští a způsobuje, že se stávají tvořivými bytostmi, jež obohacují naši kulturu a civilizaci.

Transmisní meditace je tou nejjednodušší metodou pro dosažení kontaktu s duší. Mnohé meditace vyžadují osobního učitele a schopnost intenzivní koncentrace mentální činnosti. Mnoho lidí toho není schopno. To, co lidé často nazývají meditací, ve skutečnosti meditace nemusí být. Může se jednat pouze o koncentraci anebo jenom o snění.

        V transmisní neboli přenosové skupině se člověk z vlastní vůle stává nástrojem pro energie proudící od Mistrů, které procházejí lidskými energetickými centry (čakrami). Člověk funguje jako spolehlivý, připravený mentální kanál, skrze který je energie vedena vysoce vědeckým způsobem. Řídí ji Oni, jejich myšlenky. Oni vedou síly do míst, kde je jich nejvíce zapotřebí a kde je z nich největší užitek.

        Pro vytvoření transmisní skupiny potřebujete několik důležitých věcí. Především je to záměr a touha sloužit. Dále pak přizvěte přátele, kteří se uvolí přenášet energii spolu s vámi. Čím je lidí více, tím lépe. Ale již tři tvoří skupinu. Tato meditace je jednoduchá a zároveň je nejmocnější, co znám. Je nutno pouze sladit fyzický mozek s duší a to tím, že udržujete pozornost v ádžňá čakře mezi obočím.

        Jak se napojit na energie, které máme přenášet? Lidstvu byl dán mimořádně mocný nástroj, kterým můžeme vyvolávat energie Mistrů dle svého přání. Tímto nástrojem je Velká invokace. Velká invokace je mocná modlitba. Jejím použitím může každá skupina vyvolat energie Krista a Mistrů. A pak může těmto vyvolaným energiím umožnit protékat čakrami snadným, příjemným a doslova vědeckým způsobem a tím se stát nástrojem Mistrů.

        Transmisní meditace je především služba. Ale ve skutečnost je něčím více než pouze službou. Být vodičem pro tyto mocné duchovní síly má úžasný účinek na vnitřní duchovní proměnu lidí. Průchod energie čakrami způsobuje jejich velkou stimulaci a zvýšení aktivity. Týká se to především srdeční, hrdelní a korunní čakry. Kvůli tomu je v dnešní době transmisní meditace snad nejlepší metodou osobního růstu, která je přístupná každému. Zintenzívnění duchovní cesty sice není vhodné pro každého, ale pro ty, kdo jsou připraveni, je vyloženě metodou pro završení vývoje. Jediný rok vytrvalé a správné transmisní práce má na jedince podobný efekt jako 10 až 15 let běžné meditační praxe.


Benjamin Creme v knize:

TRANSMISE
Meditace pro Nový věk


Veľká Invokácia
VELKÁ INVOKACE

Nechť z bodu Světla v Mysli Boží
proudí Světlo v mysl lidí.
Kéž Světlo sestoupí na Zem!

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím
proudí Láska v srdce lidí.
Kéž se Kristus vrátí na Zem!

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,
kéž účel malé lidské vůle vede,
ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž lidské plémě zveme,
nechť plán Lásky a Světla vzejde
a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

Kéž Světlo, Láska a Síla
obnoví tento plán na Zemi!

Poznámka: Autor odhaluje cíle, techniky a výsledky transmisní meditace a současně její zásadní význam pro vývoj učedníků. Knihu vydal Ekoland klub, o.s., Nebory 68, 739 61 Třinec, e-mail: ekoland.klub@seznam.cz ve spolupráci s nakladatelstvím Poznání Olomouc.

* * *

Transmisní meditace se již rozšířila po celém světě a počet skupin a jedinců, kteří se jí zabývají, neustále roste, přičemž výjimkou není ani Česká republika. Nejvíce transmisních skupin najdete v Moravskoslezském kraji, kde se jejím šířením zabývá občanské sdružení Ekoland klub v Třinci. Tato nezávislá nezisková organizace působí v oblasti různých humanitních směrů. Podílí se vydávání knih (Robert A. Monroe: "Daleké cesty" a "Návrat k pramenům" nebo kniha Tvůrců křídel: "Projekt Ancient Arrow"). Klub podporuje rozvoj sebevzdělávání, etiky a kultury ducha. Provádí výzkumnou činnost a poradenství v oblasti ekologického životního stylu a harmonizačních technik. Zájemci o účast v transmisních skupinách, nebo o jejich založení, se mohou informovat na telefonních číslech: 777 899 278, 777 899 279 nebo na e-mailu: mailto: ekoland.klub@seznam.cz, internet: http://sweb.cz/ekoland.klub