Venus Transit : Výzva ku globálnemu zjednoteniu

 

( Autor: Kiara Windrider a nadácia The Global Oneness Foundation, Stockholm, Sweden )


Dňa 8.6.2004 vstúpila naša planéta do priestoru, ktorý je vstupnou bránou Zlatého veku. Jedná sa o priestor tvorený časovým obdobím medzi prechodmi Venuše cez Slnečný kotúč 8.6.2004 a jej druhým prechodom 6.6.2012. Táto udalosť sa na celom svete oslavovala celosvetovou modlitbou za zjednotenie.

Zem práve prechádza mohutnou krízou, bolestivou „temnou nocou duše“, dokonca i s možnosťou katastrofických následkov. Lenže, podľa mnohých starých kalendárov a proroctiev predstavuje toto obdobie i nádej. Presúvame sa do vývojového obdobia obnovy a globálnej očisty. Niektorí to nazývajú Úsvitom Zlatého Veku !

Starí Mayovia vyvinuli systém kalendárov, ktorý má veľkú vypovedajúcu schopnosť i v súčasnej dobe. Možno naň pozerať ako na určitý Kozmický kód a keď ho pochopíme v jeho súvislostiach dlhodobých cyklov Stvorenia, má tiež hodnotu pre predpovedanie budúcnosti. Pretože vývojové cykly Kozmických energií sú absorbované do zemského magnetického poľa zo slnečného žiarenia, reaguje na tieto impulzy ľudská myseľ predvídateľnou reakciou, v súlade so vzormi tmy a Svetla. Maysky kalendár popisuje postupnosť i doby pôsobenia týchto vzorov. Podľa tohto kalendára je rok 2012 obdobím konca určitých cyklov postavených na báze duality a oddelenosti a predstavuje nástup Zlatého Veku Osvietenia.

Akonáhle začnete používať Maysky kalendár pre pochopenie hlbších súvislostí súčasných udalostí, prestane sa zdať vyššie uvedené prehlásenie tak nepravdepodobné, ako sa na prvý pohľad zdá. Z najväčšej temnoty vychádza najväčšie Svetlo. Dr. Carl Johan Calleman vo svojej štúdií Mayskeho kalendára zdôrazňuje v súčasnej dobe prebiehajúce hlavné udalosti, ktoré môžu súčasne slúžiť pre naštartovanie neobvyklého otvorenia pre priatie Planetárneho Svetla.

Planéta Venuša je bohatá na archetypálny symbolizmus. Často sa jej hovorí Zornička, nositeľka Svetla. Má vzťah k Láske, ľudskej Jednote, KráseJedinečnosti. 8. júna 2004 prechádzala Venuša cez Slnečný kotúč, čím nastalo čiastočné zatmenie, ktoré trvalo 7 hodín. Energia Venuše a Slnka prichádzali po túto dobu k Zemi premiešané a akonáhle prenikli do elektromagnetického poľa Zeme, zaplietli Energie Lásky Jednoty do celého vedomia planéty a tým tiež do sŕdc všetkých ľudí žijúcich na Zemi !

Je zaujímavé, že Venušin prechod cez Slnečný kotúč prechádza vždy v pároch. Druhýkrát sa táto udalosť bude opakovať 6. júna 2012. Osemročné obdobie medzi obidvoma prechodmi predstavuje akúsi bránu, ktorou prejde vedomie JEDNOTY, aby nadobudlo prevahu vo vedomí ľudstva na Zemi. Prechody nasledujú po sebe v 130-ročnej perióde, takže teraz žije asi málo ľudí, ktorí mohli byť svedkami tejto udalosti, ale možno vysledovať, že po každom takom prechode nastalo obdobie väčšej harmonizácie v ľudskej histórii. Je dobré si pripomenúť, že Taj Mahál, jeden z najväčších pamätníkov zasvätených Láske vybudovaných v ľudskej histórií, bol postavený v období prechodu Venuše cez Slnečný kotúč medzi rokmi 1631-1639 AD !

Prechod do vedomia JEDNOTY môže byť rušný. Keď sa rúcajú staré štruktúry ľudského vedomia, môžu byť doprevádzané istým množstvom temnoty a deštrukcie. Je potrebné sa na tento proces dívať zo správnej perspektívy. Ako hovorí José Arguelles : „Keď zažiari Svetlo, temnota zhustne !“ Špeciálne táto brána vytvorená Venušou je nesmierne dôležitá, lebo zostáva otvorená až do roku 2012 nášho letopočtu, ktorý je záverečným rokom súčasného vývojového cyklu ľudstva. Niektorí nazývajú tento dátum koncom lineárneho času, alebo koncom obdobia, v ktorom je ľudské vedomie ovládané oddelenosťou a dualitou. Starí Mayovia nazvali túto dobu „Návrat Quetzalcoatla, Najlepšieho Hada“ a pozerajú na toto osemročné obdobie ako na dobu, kedy dôjde k hromadnému osvieteniu ľudstva.

Je potrebné otvoriť sa jasnému impulzu Kozmickej Energie, ktorý vteká do podvedomia ľudstva.

Aké sú naše najvyššie túžby a sny ?  Čo je našim najvyšším potenciálom ako božsky inšpirovaných ľudí ?  Čo môžeme spoločne vytvoriť, keď vstúpime do brány Zlatého Veku ?

6.-8. jún bol celosvetovo vyhlásený za dni Celosvetových osláv Jednoty. V tom čase sa ľudia zišli k oslavám a modlitbám za LáskuKrásu, SvetloJednotu.

Transformujme tieto Energie do umenia, kultúry, ekonomiky, politiky, vzdelania a ekológie. Pomodlime sa každý svojim vlastným spôsobom za Mier, Vyliečenie, KrásuCelosvetovú Jednotu ! Nasledujúcich 8 rokov až do 6. júna 2012 budeme vždy v rovnakom období pokračovať v posilovaní tohto impulzu.

 Informácie o prechode Venuše cez Slnečný kotúč sú na adrese :

www.globaloneness.com/venus_transit