Táto stránka bola založená dňa 8.6.2004 - v deň Venus Transit , kedy sme sa spolu s Vesmírnymi Priateľmi Síl  Lásky  a  Svetla  zišli k meditácii na kopci Bôrok, neďaleko Žiliny.
V tento deň bol duchovne položený aj základný kameň
SVETELNÉHO CENTRA.
SvetloLásky  nech stále svieti na všetkých a všetko a prináša im večné
Šťastie, Mier a Harmóniu …