( Nasledujúci text je prevzatý z českej stránky: www.sweb.cz/wingmakers
Originálna stránka WingMakers je v anglickom jazyku: www.wingmakers.com )


Posolstvo "Tvorcov Krídel" z budúcnosti ľudstva dnešnej civilizáciiÚžasný príbeh objavu časovej schrány, cez tisíc rokov uloženej hlboko v stene kaňonu. Tvorcovia Krídel zanechali 24 komôr s artefaktami, ako sú obrazy, poézia, hudba, filozofia a prepracované technológie, ktoré odolávajú skúmaniu jednej z najmocnejších organizácií na Zemi.

Vážení priatelia,

Určite Vám vyvstane otázka: Kto sú "Tvorcovia Krídel"? Ako nám mohli zanechať z budúcnosti nejaké posolstvo? Ako je možné, že také množstvo cenného umeleckého materiálu bolo vytvorené niekým úplne neznámym, bez patričného humbuku a reklamy a navyše v rekordne krátkom čase? Kto je James, tajomná osoba, ktorej sa prisudzuje autorstvo tohto diela?

Predkladám Vám tieto stránky ako informáciu o Posolstve, ktoré by malo dať základy novej mytológie 21. storočia. Táto informácia je jedným z kľúčov pre aktiváciu a prebudenie ľudského vedomia v masovom merítku.

Skúsme sa pomocou tohto Posolstva transformovať takým spôsobom, aby náš pohľad na realitu okolo nás bol zbavený vplyvu ovládacích mechanizmov. Aby všetky bytosti konečne a jednoznačne pochopili, že NIE JE nič dôležitejšie pre AKÚKOĽVEK bytosť vo všetkých realitách, než realizovať živé SPOJENIE SO SVOJIM ZDROJOM - Prvotným Stvoriteľom.

Možno ani nie je dôležité veriť či neveriť tomuto príbehu, pretože, ako hovorí Dr. Anderson (alias Dr. Neruda), viera tvorí len svet veriaceho. Taktiež má podľa mňa malú dôležitosť to, či sa odohral tak, ako je tu popísaný, alebo úplne inak. Dôležité je vpustiť do svojej duše tieto slová, a povzniesť sa na ich krídlach nad obyčajné čierno-biele chápanie reality. Pokiaľ niekto chce získať dôkazy o tom, že svet okolo nás je manipulovaný mocnými, nie sú k tomu treba žiadne zvláštne schopnosti.

Tieto stránky vás, milí priatelia, taktiež majú doviesť k tomu, aby sme sa spoločne pokúsili rozbiť škrupinu tradičného myslenia, školometstva, mediálneho masírovania a malovernosti, ktorý nás obklopuje. Zrazu možno ucítime, že sme skutočne časťou akejsi väčšej reality, ktorá je živá a vnímajúca.

V tomto svetle nadobúda posolstvo WingMakers nového významu pre celé ľudstvo. Je jedným z majákov - "Podpornou zónou Tvorcov Krídel" - v rozbúrenom mori súčasných celosvetových udalostí, ktoré sú prípravou k príchodu prevratných zmien, ktoré fakticky už začali. Tieto zmeny sa niekedy dávajú do súvislosti s príchodom Nového Veku. Nech už jeho obsah vytvoril ktokoľvek, sú tu jednoznačné indície, že to bolo uskutočnené so zámerom preraziť škrupinu ľahostajnosti, ktorá obaľuje viac, či menej, dušu väčšiny z nás. Každý, kto chce získať určitý vlastný pohľad na túto vec, mal by toto dielo skúmať za predpokladu, že odhodí predpojatosť a obmedzený pohľad skeptika, či optimistu "za každú cenu".

Tieto stránky je možné kopírovať a vytláčať jedine v plnom znení a bez zmien, s uvedením odkazu na pôvodný zdroj. Výnimku tvorí časť "Aktualizace WingMakers a další", na ktoré má autor týchto stránok (www.sweb.cz/wingmakers) autorské právo, alebo copyright. Materiály z tejto sekcie je možno zverejňovať len po dohode.
Preklad do iných jazykov doporučujem robiť z originálnej anglickej verzie (www.wingmakers.com), z ktorej sú prevzaté aj texty materiálov a obrázky.

Povedzte o týchto stránkach svojim priateľom a známym, dajte ich do povedomia každému, kto bude mať o ne záujem.Nebudem Vás už viac napínať, vstúpte teda do sveta dvadsiatich štyroch záhadných komôr:


VSTUP