Vzniká v duchovnej úrovni, v duchovnom svete,

zakrátko však vyrastie aj na hmotnej úrovni, aby mohlo prinášať

LÁSKU

SVETLO

MÚDROSŤ

do myslí a vedomia pozemšťanov.

 

 

Nech LÁSKOU rozosvieti ich srdcia,

Mierom a Harmóniou nech naplní ich mysle,

Múdrosťou celé ich vedomie!

VO SVETLE LÁSKY NECH SA ROZVÍJAJÚ ICH ŽIVOTY !