U – G U R U    U Č Í   :

 

U-guruje vysoká Svetelná Duchovná Bytosť, ktorého najvyšším poslaním je učenie. Jeho pomoc spočíva v odstraňovaní nevedomosti, v rozširovaní Svetla Lásky a Múdrosti vo Vesmíre. Nemá fyzické telo ani fyzickú podobu, je čírim Svetlom. Má schopnosť oddeliť a vyslať tisíce Svetelných čiastočiek zo seba samého a cez tieto čiastočky môže vnímať, cítiť a zažívať stav, nálady, diania, … v celom Stvorení. Jeho meno znamená Vesmírny učiteľ :

U = Universe, Vesmír

guru = Učiteľ


Prehľad lekcií:

1. Lekcia
2. Lekcia
3. Lekcia
4. Lekcia
5. Lekcia